Písanie knižiek nie je strela do prázdna

obrázok
Jedným z účastníkov podujatia Poď si s nami čítať, ktoré sa v rámci DDK 2017 konalo v Elektrárni Piešťany, bol aj spisovateľ, dramatik, dramaturg, režisér a tiež vysokoškolský pedagóg Ján Uličiansky. Aj on čítal deťom príbeh zo svojej knižky – Leonard, kocúr z ulice. Presvedčil ich, že kocúra, ak to nechce, neprinútite obstáť pod vodovodným kohútikom ani keby ste ho tam prilepili sekundovým lepidlom. A ak sa o to pokúsite, dopadne to strašne.

Aktéri:
Viera Dusíková (Autor interview)
Ján Uličiansky (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Detská knižnica