Každý obraz si nájde toho svojho adresáta

obrázok
Alena Wagnerová patrí medzi významné slovenské ilustrátorky. Okrem voľnej a ilustračnej tvorby pripravuje pre deti a ženy tvorivé dielne. Počas festivalu Dni detskej knihy 2017 zavítala spolu s Jurajom Martiškom aj na Spojenú školu v Piešťanoch, kde na výtvarnom workshope s deťmi vytvárala pomocou látok ich vnútorné záhrady. Pri tejto príležitosti sme ju poprosili o rozhovor, v ktorom nám, okrem iného, priblížila oblasť arteterapie, ktorej sa intenzívne venuje.

Aktéri:
Martina Šulganová (Autor interview)
Alena Wagnerová (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 12. 04. 2017
Detská knižnica