Detský divák je najväčší recenzent na svete

obrázok
Deťom sa v divadelných priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany predstavila bábkoherečka Klára jediná so svojou monodrámou Tuláčik a Klára. Toto divadelné predstavenie spojené s výtvarnou dielňou pre deti v predškolskom veku bolo súčasťou festivalu Dni detskej knihy 2017. Na území Slovenska ide o jediné predstavenie s týmto zameraním, a preto sme sa naň spýtali samotnej herečky.

Aktéri:
Martina Šulganová (Autor interview)
Klára Jediná (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 12. 04. 2017
Detská knižnica