Detský divák je najväčší recenzent na svete

obrázok

Aktéri:
Martina Lešková (Autor interview)
Klára Jediná (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 12. 04. 2017
Detská knižnica