Deti prichádzajú do knižníc aj pre zážitok

obrázok
Jedným z významných hostí festivalu Dni detskej knihy 2017 bola aj súčasná predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc, ktorá je zároveň riaditeľkou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, Emília Antolíková. Nedalo nám nespýtať sa na jej pocity z tohto významného celoslovenského podujatia.

Aktéri:
Matúš David (Autor interview)
Emília Antolíková (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 12. 04. 2017
Detská knižnica