Piešťany sú kapitola sama o sebe

obrázok
Eva Cíferská je dlhoročná vedúca Oddelenia knižnej kultúry v Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti a vedúca Sekretariátu Slovenskej sekcie IBBY. Do jej pôsobnosti patrí organizovanie súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku a odborné semináre. Píše recenzie detských kníh, informačné texty o odborných podujatiach, rozhovory v odborných časopisoch, personálne a výberové bibliografie autorov pre deti a mládež. Podieľa sa na príprave výstav, katalógov a odborných publikácií. Stála pri zrode festivalu Dni detskej knihy a dodnes sa podieľa na príprave každého jeho ročníka.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Eva Cíferská (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 12. 04. 2017
Detská knižnica