Ďakujem za fantastické prostredie!

obrázok
S kultúrou je spätý celý život. V pozícii riaditeľa Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti je desať rokov. Takže desať rokov aktívne vníma aj festival Dni detskej knihy. Preto sme sa ho spýtali na jeho bezprostredné pocity po slávnostnom otvorení 34. ročníka v priestoroch Elektrárne Piešťany.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Peter Tvrdoň (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 17. 04. 2017
Detská knižnica