Petr Šrámek má prečítaného celého Vrchlického

obrázok
Vďaka projektu Keď čítanie je čtení, ktorý realizujeme s finančnou podporou Úradu vlády SR, máme možnosť oboznámiť sa s českou literatúrou a jej tvorcami priamo v našej knižnici. Jedným z takýchto podujatí bola aj prezentácia výberovej zbierky poézie Jaroslava Vrchlického pre deti Začarovaný tatrmánek, ktorú zostavil Petr Šrámek. Knižka je veľmi zaujímavá a aj vďaka ilustráciám Tomáša Klepocha ožila poézia Jaroslava Vrchlického. Nielen o práci na tejto knižke sme sa pozhovárali s jej zostavovateľom Petrom Šrámkom.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Petr Šrámek (Účastník interview)
Akcia: Začarovaný tatrmánek, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 08. 12. 2017
Detská knižnica