Mnohé jeho knihy vychádzajú v Čechách

obrázok
Jedným z mnohých hostí Zázračného oriešku 2018 bol opäť významný slovenský ilustrátor Vlado Král. Spolu s Martinou Matlovičovou pripravili výstavu Knižka, knižka, kto v tebe býva?, ktorá bola inštalovaná v priestoroch Galérie Magna. Po komentovanej prehliadke výstavy určenej deťom ZUŠ Piešťany a CVČ pri ZŠ F.E. Scherera sme ho požiadali o pár slov.

Aktéri:
Matúš David (Autor interview)
Vladimír Král (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2018, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 23. 05. 2018
Detská knižnica