Tešenie na festival ju nesklamalo

obrázok
Jubilejný desiaty ročník festivalu Zázračný oriešok sa koná v roku, kedy si pripomíname sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Preto je prirodzené, že viacerí hostia z oblasti tvorby pre deti prišli na festival práve zo susednej Českej republiky. K nim patrila aj významná česká spisovateľka, autorka próz pre deti, dramatička a scenáristka Iva Procházková.

Aktéri:
Matúš David (Autor interview)
Iva Procházková (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2018, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 23. 05. 2018
Detská knižnica