Veľmi rada chodí do našej knižnice

obrázok
Katarína Ilkovičová patrí medzi súčasnú generáciu mladých ilustrátorov detských kníh. S jej tvorbou sme sa podrobnejšie mohli oboznámiť aj počas festivalu Zázračný oriešok. Je autorkou hlavnej ceny X. ročníka festivalu, ale v Piešťanoch sa prezentuje aj výstavou z jej ilustrátorskej tvorby.

Aktéri:
Sidónia Féderová (Autor interview)
Katarína Ilkovičová (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2018, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 22. 05. 2018
Detská knižnica