S prácou ilustrátora Bystríka Vanču som veľmi spokojná

obrázok
Dňa 12. februára nás navštívila významná česká autorka Ilona Fišerová, ktorá deťom i návštevníkom našej knižnice predstavila svoju najnovšiu rozprávkovú knižku s názvom Kovářske pohádky. Pri tejto príležitosti sme ju poprosili o krátky rozhovor.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Autor interview)
Ilona Fišerová (Účastník interview)
Akcia: Kovářske pohádky, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 12. 02. 2019

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica