S ILUSTRÁCIAMI NA CESTÁCH

obrázok

Prezentácia českej a slovenskej kultúry


Hlavným cieľom projektu je podporiť zachovanie rodného jazyka – češtiny (ako jazyka svojich predkov) a kultúrnych hodnôt u českej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Prostredníctvom výstav ilustrácií výrazných osobností slovenskej výtvarnej tvorby pre deti chceme ukázať, ako slovenskí výtvarníci (Vladimír Král, Bystrík Vančo, Ľuboslav Paľo, Miloš Kopták, Mária Nerádová, Daniela Olejníková, Peter Uchnár, Martina Matlovičová) obohatili literárne diela českých a slovenských autorov (Ján Uličiansky, Karolina Medková, Zuzana Csontosová, Ester Stará, Daniel Rušar, Jiří Dvořák). Prostredníctvom prezentácií českých kníh, ako aj diel slovenských autorov ktoré boli preložené do češtiny, sa verejnosť zoznámi s kultúrou a dejinami národnostnej menšiny. Týmto spôsobom sa bude účinnejšie prezentovať súčasná česká národnostná tvorba.
Jednotlivé výstavy budú sprevádzať tvorivé aktivity určené predovšetkým deťom (stretnutia s autormi, prezentácie, výtvarné workshopy, divadielka) s cieľom pripomenúť najmladšej generácii blízkosť oboch jazykov – češtiny a slovenčiny, ako aj oboch národov, ktoré spája spoločná história, kultúra i tradície. Prostredníctvom knižnej a ilustrátorskej tvorby a následne jej divadelného spracovania chceme zároveň podporiť záujem detí o čítanie.
Realizáciou projektu chceme dosiahnuť lepšie poznanie českej knižnej tvorby pre deti na Slovensku, predstaviť slovenských autorov a ilustrátorov spolupracujúcich s českými umelcami, odbúravať jazykové rozdiely a tak zbližovať prostredníctvom kultúry obe národnostné skupiny.
V našom kúpeľnom meste, ktoré je častým cieľom českých turistov, ale aj bydliskom mnohých príslušníkov českej národnosti, sú podujatia prezentujúce českú kultúru neodmysliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenského života. Prostredníctvom nich prispievame k rozširovaniu ponuky kultúrneho trávenia voľného času a zároveň budovaniu pozitívneho imidžu nášho mesta. Cez zaujímavé podujatia chceme zároveň prilákať príslušníkov českej menšiny k návšteve knižnice a tak prispievať k zvýšeniu návštevnosti a podpore čítania.
Projekt podporil Úrad vlády Slovenskej republiky a realizuje sa v mesiacoch máj - december 2017.

Autor: Drahomíra Moretová
Dátum: 02. 05. 2017
Detská knižnica