Detail news

Detail news

Fenomén edície STOPY

Jednoduchý dizajn – hore čierno-biela ilustrácia, dole štyrikrát nápis STOPY, v strede farebný pruh s názvom knižky a autorom. A predsa! Nedali sa prehliadnuť ani v knižniciach, ani v kníhkupectvách. Za 27 rokov ich vyšlo 130, prvá v r. 1964, posledná v r. 1990, v tisícových nákladoch. Kovbojky, indiánky, historické príbehy, detektívky, sci-fi... žiadne veľké umenie. Ale čítali sa.  

Možno aj tie ilustrácie samotné neboli až taká „špica“, ale mali v sebe akýsi náboj, silu, energiu. Ťahali pozornosť. Odrážali sa v dobe, v ktorej vznikli, ako v zrkadle. Skúsili sme tie ilustrácie nájsť. Nie vždy sa podarilo. Veľa z originálov sa zničilo, stratilo. Nie sú v zbierkach, nebolo od koho ich požičať na výstavu, mnohí autori už nie sú. Niektoré STOPY tak doslova zmizli. Pátrali sme skoro tri roky, než sa na stenách TOTO! je galérie zišla viac než stovka diel. Každé z nich má svoj príbeh – ten vydavateľský, ten technický, ten výtvarný.  

Pozývame vás na výstavu TOTO! sú Vianoce – Fenomén edície STOPY do galérie TOTO! je galéria na Moskovskej ulici 29 v Bratislave od 7. decembra 2017 do 2. februára 2018.
Detská knižnica