Detail news

Detail news

Za Kornelom Földvárim

Prozaik, publicista, prekladateľ, výtvarný a literárny kritik s nenapodobiteľným šibalským úsmevom na tvári, Kornel Földvári, by sa v týchto dňoch dožíval 85. rokov.

Narodil sa v Trenčíne v roku 1932. Slovenský jazyk a literárnu vedu, ktorú sa rozhodol študovať po absolvovaní gymnázia v Trenčíne nedoštudoval z politických dôvodov, stalo sa tak až v roku 1960. Bol redaktorom Kultúrneho života, riaditeľom a dramaturgom Divadla na Korze, dramaturgom Divadla L&S, neskôr pôsobil v Slovenskej literárnej agentúre LITA. V rokoch 1990 až 1992 zastával funkciu námestníka ministra kultúry Slovenskej republiky. Tvorba tohto výnimočného človeka a všestranného autora zahŕňa okrem množstva čŕt a glos uverejňovaných v rôznych periodikách aj množstvo odborných štúdií, recenzií a publikácií venovaných takým žánrom literatúry, akými sú napríklad detektívka, sci-fi, špionážny, humoristický či dobrodružný román. A samozrejme nesmieme zabúdať ani na jeho lásku ku karikatúre, ktorej sa venoval dlhé desaťročia.

Hoci nás Kornel Földvári v roku 2015 opustil, zaspomínať si na neho môžete aspoň v našej knižnici, kde nájdete výber z jeho tvorby, napr.: Ale (...až pod čiernu zem., 2014)., O detektívke (2009)., O karikatúre (2006)., Päťadvadsať (2005)., O stručnosti (1999). Tešíme sa na vašu skorú návštevu.
Detská knižnica