42 mesiacov nonstop na bicykli

Event type
presentation

Date, time and place of event
17. 10. 2019 o 19.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Cestovateľská prezentácia Karola Voltemára o dobrodružnej ceste okolo sveta.

Newsletter
Detská knižnica