Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany

Classification
other

Adress
Jozefská ulica, 14
Piešťany
921 01

Ing. Ľubomír Pastucha (predseda)
Tel.: +421 905 408 984
E-mail: pastucha.lubomir@centrum.sk

Description
Poslaním zväzu je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok.

Keywords
záhradkárstvo, životné prostredie, organizácia, organizácie

Show on the map

Related corporations

Newsletter
Detská knižnica