Marhule a broskyne a ich pestovanie v záhradkách

Event type
lecture, seminar

Date, time and place of event
19. 02. 2013 o 17.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorOkresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany

Description
Prednáša doc. Ing. Daniela Benediková, PhD., VÚRV Piešťany.

Newsletter
Detská knižnica