Okrasné dreviny do rodinných záhrad

Event type
lecture, seminar

Date, time and place of event
26. 02. 2013 o 17.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorOkresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany

Description
Prednáša Ing. Jozef Šimko, PhD., SOŠ záhradnícka Piešťany.

Newsletter
Detská knižnica