Knižnice deťom

image

Event type
seminar

Date, time and place of event
11. 04. 2017 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany
Městská knihovna v Praze
Osmijanko n. o.

Description
Celoslovenský seminár pre knihovníkov, pedagógov a vychovávateľov.

Podujatie projektu STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Newsletter
Detská knižnica