Čaro anglických záhrad a parkov

Event type
presentation

Date, time and place of event
01. 10. 2018 o 10.00 h | Stredná odborná škola v Rakoviciach

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Rozprávanie Ing. Evy Wernerovej o histórii, vzťahu ľudí k rastlinám a kultivovanej krajine na britských ostrovoch.

Newsletter
Detská knižnica