PODOBY MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

The edition
1.

Event type
presentation, excursion, exhibition, lecture, seminar, workshop

Date, time and place of event
01. 09. 2018 - 30. 11. 2018 | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Funded Events:
S finančnou podporou Mesta Piešťany

Description
Cieľom projektu Podoby miestneho a regionálneho rozvoja je odprezentovať odbornej a širokej verejnosti rôzne podoby miestneho a regionálneho rozvoja, pripomenúť si 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a zaujímavosti mesta, regiónu i Slovenska súvisiace s rozvojom cestovného ruchu.

Podujatia projektu sú určené pre rôzne cieľové skupiny: zamestnancom verejnej správy, širokej verejnosti, návštevníkom Piešťan, deťom a seniorom.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Piešťany.

Newsletter
Detská knižnica