Osmijankova literárna záhrada - seminár

Event type
seminar

Date, time and place of event
11. 10. 2018 o 11.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Celoslovenský seminár pre pedagógov a knihovníkov. Nové teoretické poznatky v oblasti čitateľskej gramotnosti, prezentácie čitateľských aktivít, nové nástroje a metodiky formovania čitateľských návykov detí mladšieho veku, praktický workshop v Osmijankovej literárnej záhrade

Newsletter
Detská knižnica