PRACOVNÝ SEMINÁR K INFORMATÍVNYM ZDROJOM O EURÓPSKEJ ÚNII

Event type
seminar

Date, time and place of event
11. 12. 2002 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
V spolupráci s OŠMaTK, Okresným úradom v Piešťanoch. Pre pedagógov ZŠ a SŠ.

Newsletter
Detská knižnica