Zvieratá sa mi ilustrujú veľmi dobre

image
Líza, Mačka z ulice, nám prišla o svojich dobrodružstvách porozprávať spoločne s jej tvorcami – spisovateľom Jánom Uličianskym a ilustrátorom Vladimírom Králom. Pána ilustrátora sme sa spýtali okrem iného i na jeho vzťah k zvieratám.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Author interview)
Vladimír Král (Účastník interview)
Event: Líza, mačka z Trojice, Piešťany (Slovensko)
Date: 10. 07. 2019

Appendix

Newsletter
Detská knižnica