Les ukrytý v knihe

Naša činnosť / Environmentálne aktivity / Les ukrytý v knihe

Mestská knižnica sa v uplynulých rokoch zapojila do celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Jej hlavným organizátorom je Národné lesnícke centrum v spolupráci s knižnicami, základnými a strednými školami na území Slovenska. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom kníh ponúknuť najmä deťom a mladej generácii pohľad na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, ochranu životného prostredia, formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Kampaň chce zároveň poukázať na cestu pôvodu knihy. V rámci projektu pripravila aj piešťanská knižnica niekoľko podujatí - besedu s lesným pedagógom, prednášky, premietanie filmov, workshopy i prezentácie kníh, zamerané na tému lesa a jeho ochrany.

IMG 0944
IMG 0946
IMG 0951
IMG 0962
IMG 0993
IMG 1004
IMG 1007
IMG 1009
IMG 1014
IMG 1016
P1100951
P1100955
P1100950
P1100945
P1100930
P1100922
Detská knižnica