ČÍTAJME SI…

Naša činnosť / Festivaly / Čítajme si...

Piešťanská knižnica sa v rámci svojich aktivít na podporu čítania pravidelne zapája aj do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu, ktorý od r. 2008 každoročne organizuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF v spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku. Čítanie prebieha súčasne v knižnici i na základných školách na území mesta a každý rok sa doňho zapájajú aj známe osobnosti spoločenského života (spisovatelia, herci, významní rodáci), ktoré čitateľský maratón odštartujú.
Cieľom projektu Čítajme si… je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača cez televízor až po mobil. Súčasťou každého čitateľského maratónu je pokus o prekonanie minuloročného rekordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov. Cieľom rekordu je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne vo viacerých mestách Slovenska. Aj touto formou chcú organizátori projektu motivovať deti k čítaniu kníh, k pravidelným návštevám knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Krstnou mamou projektu je od jeho vzniku pani Oľga Feldeková.

2013

IMG 6681
IMG 6757
IMG 6678
IMG 6615
IMG 6728
IMG 6682
IMG 6677
IMG 6651
IMG 6644
IMG 6665
IMG 6618
IMG 6622
IMG 6607
IMG 6672
IMG 6725
IMG 6733
IMG 6652
IMG 6687
IMG 6670
IMG 6692
IMG 6722
IMG 6748
IMG 6745
IMG 6743
Detská knižnica