Najčítanejšia slovenská a prekladová kniha

Naša činnosť / Festivaly / Najčítanejšia slovenská a prekladová kniha

Projekt na podporu čítania a čitateľského hnutia detí a mládeže, ktorý v rokoch 1995 - 1999 piešťanská mestská knižnica pravidelne pripravovala pre svojich čitateľov. Jeho cieľom bolo vzbudiť u mladej generácie záujem o knihy a zároveň im priblížiť nové knihy i významné vydavateľstvá kníh pre deti. O priazeň detí sa každý rok uchádzalo 10 titulov slovenskej i prekladovej tvorby spomedzi kníh, ktoré vyšli počas uplynulého roka. Knižných víťazov si určili samotné deti v ankete, ktorá prebehla na všetkých základných, materských školách a špeciálnych školách v okrese Piešťany. Sprievodnými aktivitami projektu boli krsty kníh, stretnutia s ich autormi a vydavateľmi, tvorivé dielne, výstavky nových kníh i súťažné kvízy, v ktorých si mohli deti vyskúšať svoje vedomosti z literatúry. Vyvrcholením podujatia bola každý rok slávnostná korunovácia najúspešnejšej pôvodnej slovenskej a prekladovej knižky pre deti v prítomnosti čitateľov, vydavateľov i autorov ocenených kníh. Vyhodnotenie čitateľskej súťaže bolo tradične spojené so zábavným programom, ktoré pre deti pripravili členovia rôznych slovenských divadelných súborov.

1998

20130808083609038 0001
20130808083910067 0001
20130808084959187 0001
20130808084959187 0002
20130808084959187 0003
20130808084959187 0003 - kopie
20130808084959187 0004
20130808084959187 0005
20130808084959187 0007
20130808084959187 0008
20130808084959187 0010
20130808084959187 0011

1999

20130808084959187 0013
20130808084959187 0014
20130808084959187 0015
20130808084959187 0016
20130808084959187 0017
Detská knižnica