Týždeň slovenských knižníc

Naša činnosť / Festivaly / Týždeň slovenských knižníc

Je celoslovenský projekt, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov s cieľom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Naša knižnica sa už niekoľko rokov svojimi aktivitami zapája do tohto projektu so zámerom osloviť čo najširší okruh používateľov, potenciálnych čitateľov a občanov nášho mesta i blízkeho okolia.

f8bd1a665b
f2b11b2eb0
d0ff530b80
5664b200e6
6e554ef930
IMG 6647
Detská knižnica