Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Zlatá priadka Mária Ďuríčková

Do výtvarnej súťaže Zlatá priadka Mária Ďuríčková bolo zaslaných celkom 1807 prác, z toho do prvej kategórie 229 prác a do druhej kategórie 1578 prác.

1. kategória /ZUŠ/

Porota udelila hlavnú cenu Diane Svocákovej zo ZUŠ Kežmarok za prácu Kocúr Maximilián.

Ocenenie ďalej získali :

 • Tamara Péter ,ZUŠ Fiľakovo za prácu Danka a Janka
 • Fabián Novotný, C ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove za prácu Poslali ma naši k vašim, Šijem mechy na orechy
 • Darinka Ďuračková, SZUŠ v Piešťanoch za prácu Braček z tekvice
 • Diana Andrášová, ZUŠ Kežmarok za prácu Kocúr Maximilián
 • Martin Račko, ZUŠ Poltár za prácu Dedina duchov
Diana Svocakova ZUS Kezmarok
Tamara Peter ZUS Filakovo
Fabian Novotny ZUS sv. Mikulas
Darinka Durackova SZUS Piestany
Diana Andrasova ZUS Kezmarok
Martin Racko ZUS Poltar

 

2. kategória /ZŠ, ŠKD a ŠZŠ/

Porota udelila hlavnú cenu Alžbete Šobáňovej zo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch za prácu Bratislavský čert.

Ocenenie ďalej získali:

 • Adrián Vavriňák, ZŠ a MŠ Novoť za prácu Jablko života
 • Andrej Sporina, ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany za prácu Bratislavský čert
 • Nikolas Matejčík, Spojená škola Topoľčany za prácu Bol raz jeden kráľ
 • Eliška Zbranková, ZŠ Jarná, Žilina za prácu Danka a Janka
 • Dorota Fábová, ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa za prácu Nie je škola ako škola
 • Michaela Rybovičová, ZŠ a MŠ Plavnica za prácu Danka a Janka
 • Lucia Obuchová, ZŠ J. A. Komenského, Komárno za prácu Guľko Bombuľko
 • Katarína Kurucová, ZŠ Ďurčiná za prácu Dunajské povesti
 • Vladimír Bajčičák, ZŠ a MŠ Novoť za prácu Prešporský zvon
 • Klaudia Bulvasňáková, ZŠ a MŠ Novoť za prácu Jablko života
Alzbeta Sobanova ZS topolcany
Adrian Vavrinak ZS novot
Andrej Sporina Zs topolcany
Nikolas Matejcik SS Topolcany
Eliska Zbrankova ZS zilina
Dorota Fabova ZS Plavnica
Michaela Rybovicova ZS plavnica
Lucia Obuchova ZS Komarno
Katarina Kurucova ZS Durcina
Vladimir Bajcicak ZS novot
Klaudia Bulvasnakova ZS Novot

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

5D3M3433
5D3M3444
5D3M3446
5D3M3450
5D3M3468
5D3M3471
5D3M3472
5D3M3477
5D3M3495
5D3M3501
5D3M3507
5D3M3518
Detská knižnica