Mladý hasič a záchranár

Naša činnosť / Prevenčné programy / Mladý hasič a záchranár

Projekt prevenčného charakteru, ktorý už niekoľko rokov pripravuje Mestská knižnica v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom v Piešťanoch a Mestom Piešťany. Jeho náplňou sú rôzne podujatia s tematikou protipožiarnej ochrany - prednášky, vedomostné kvízy, výtvarná súťaž pre deti spojená s výstavou a iné. Sprievodným podujatím projektu je pravidelne aj branno-športová súťaž pre deti piešťanského regiónu spojená s prezentáciou hasičskej techniky a praktickými ukážkami práce hasičov, ktorej dejiskom je piešťanský mestský park. Cieľom projektu je predovšetkým učiť deti hravým a zaujímavým spôsobom základom protipožiarnej prevencie, ale aj priblížiť im význam a dôležitosť náročnej práce hasičov.

P1030121
P1030131
P1030147
P1030136
P1030152
P1030154
P1030160
P1030170
Detská knižnica