Biela kňažná Mária Ďuríčková

Pri príležitosti 100. výročia narodenia „kráľovnej detskej literatúry“ - Márie Ďuríčkovej si návštevníci našej knižnice mohli od 24.6.2019 – 7.10.2019 pozrieť výstavu Biela kňažná Mária Ďuríčková. Výstava bola jednou z najvýraznejších, najrozsiahlejších a vizuálne najsilnejších foriem prezentácie jej diela. Súčasťou výstavy boli veľkoplošné ilustrácie významných slovenských výtvarníkov, ktorí ilustrovali texty tejto „kráľovnej detskej literatúry“-Ilustrátora, maliara, grafika a dizajnéra Miroslava Cipára, ilustrátora a knižného grafika Petra Cpina, ilustrátora a scénického výtvarníka Vladimíra Krála, ilustrátorky a karikaturistky Boženy Plocháňovej, ilustrátora a scénografa Petra Čisárika, ilustrátora, maliara a grafika Petra Uchnára, ilustrátorky a akademickej maliarky Oľgy Bajusovej, ilustrátora a grafika Bystríka Vanču, ilustrátora, maliara a grafika Petra Kľúčika, maliarky a ilustrátorky Vlasty Baránkovej, ilustrátorky a dizajnérky Heleny Zmatlíkovej. Súčasťou výstavy boli i profily a portréty tvorcov ilustrácií, fotografie z podujatí Márie Ďuríčkovej, výstava jej najznámejších kníh a sprievodné podujatia vo forme komentovaných prehliadok, literárno-výtvarných workshopov, zážitkových čítaní.

Newsletter
Detská knižnica