Buvik ide do školy

Zaujímavým a inšpiratívnym podujatím jesene roku 1997 bola výstava netradičného jubilea vydavateľstva Buvik pri príležitosti jeho šiestych narodenín. Ústredným motívom výstavy boli deti, pre ktoré sa práve skončila jedna etapa bezstarostného detstva a stali sa z nich prváci. Akademický maliar Svetozár Mydlo v spolupráci s autorkou scenára, šéfredaktorkou vydavateľstva Buvik Máriou Števkovou hravou formou, originálnymi priestorovými objektmi, vzácnymi originálmi diel vynikajúcich maliarov a ilustrátorov predstavili produkciu vydavateľstva, ktoré sa prihovára deťom od kolísky až po prvé diferencované čitateľské záujmy. Leporelá, obrázkové knihy, maľovanky, knihy na rozvíjanie materinskej reči najmenších, poézia, ľudové rozprávky - to sú žánre, ktorými vydavateľstvo obohacuje svet detí pred vstupom do školy a v prvých rokoch školskej dochádzky. Medzi najživšie sprievodné akcie patrili stretnutia detí s umelcami - Máriou Ďuríčkovou, Oľgou Bajusovou, Jánom Uličianskym, Svetozárom Mydlom, dr. Jánom Kostrom, Petrom Čisárikom a zástupcami vydavateľstva.

20130729071519288 0004
20130729071519288 0009
20130729071519288 0010
20130729073038993 0003
20130729073038993 0006
20130809074447184 0001
20130809074447184 0021
20130809074447184 0023
20130809074856983 0011

Sprievodné podujatia 

91
92
20130729071519288 0004
20130729071519288 0005
20130729071519288 0006
20130729071538904 0004
Detská knižnica