Návštevníci knižnice si mohli od 12.4.2019 – 31.5.2019 pozrieť interaktívnu výstavu, ktorá približovala deťom hravou formou reálie a udalosti spred sto rokov, počas ktorých vznikla prvá Československá republika. Ambíciou výstavy nebolo predstaviť celú históriu ČSR. Vybrali sme historické obdobie konca monarchie a začiatky ČSR. Stará mapa mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska pomocou obrázkov krojov predstavovala národy, ktoré boli v tých časoch súčasťou  monarchie – „žalára národov„– ako ju utláčané národy volali. Svet jeho veličenstva Františka Jozefa I. predstavoval nielen jeho trón, ale v podobe strelnice pre deti aj symbol jeho záľuby – poľovačky. Návštevníci sa ocitli v zákopoch, kde zažili atmosféru I. svetovej vojny. Vznik ČSR symbolizuje postava M. R. Štefánika a model jeho lietadla, v ktorom sa deti mohli fotografovať. Stručne sa oboznámili s udalosťami pred vznikom ČSR  a taktiež sme im predstavili mnohé, najmä slovenské osobnosti, ktoré bojovali za rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik spoločného štátu – Česko-slovenskej republiky. 

Newsletter
Detská knižnica