Jedno Slniečko za všetky hviezdy

V marci 1998 sme v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti bábkovým predstavením Danka a Janka v podaní herečky Nely Dušovej otvorili veselú narodeninovú výstavu najvýznamnejšieho detského časopisu Slniečko. Deti sa na výstave zoznámili s vyše 70-ročnou históriou najstaršieho detského literárneho časopisu na Slovensku, založeného v Martine roku 1927, pri zrode ktorého stáli také osobnosti ako Jozef Cíger Hronský a Jaroslav Vodrážka, autori slávnych detských rozprávok Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka. Návštevníci výstavy spoznali "rodičov" dobre známeho a deťmi obľúbeného "antihrdinu", babráka Jožka Mrkvičku, spisovateľku Máriu Ďuríčkovú a Miroslava Cipára, na besede sa stretli s autorom slniečkárskej vlastivedy, spisovateľom Vladimírom Ferkom a autorkou rubriky Deti v zelenom, milovníčkou prírody Martou Šurinovou, redakčným kolektívom Slniečka, s redaktorkou Ľubou Kepštovou a zúčastnili sa na korunovácii najčítanejšej detskej knihy v roku 1997. Tento vzácny titul udelili deti knihe Veverička Veronka, ktorej autormi sú spisovateľ Ján Uličiansky a maliar Peter Čisárik.

46
20130729071315687 0001
20130729071315687 0006
20140210165954953 0002
20140210165954953 0020 - kopia
20140210165954953 0020 - kopia - kopia
20130729071315687 0002
20130729071315687 0004
20130729071315687 0007
20130729071315687 0003
20130729071315687 0005
20130729071519288 0007
20140210165954953 0007
20140210165954953 0008
20140210165954953 0009
20140210165954953 0010
20140210165954953 0011
20140210165954953 0012
20140210165954953 0013
20140210165954953 0014
20140210165954953 0015
20140210165954953 0016
20140210165954953 0017
20140210165954953 0018
20140210165954953 0019
Detská knižnica