Otvorte, kozliatka, beží k vám Alžbetka!

Naša činnosť / Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity / Otvorte, kozliatka, beží k vám Alžbetka!

Výstava Otvorte, kozliatka, beží k vám Alžbetka predstavuje divákom dva knižné tituly určené deťom – knihu Vianočné mystérium nórskeho autora Josteina Gaardera a nový edičný počin vydavateľstva Buvik – knihu Kozliatka, ktorá obsahuje dve rozprávky – klasickú o neposlušných kozliatkach od Márie Rázusovej-Martákovej a modernejšiu verziu o kozliatkach poslušných od Jaroslavy Blažkovej. Obe knižky ilustroval etablovaný slovenský výtvarník a ilustrátor Vlado Král a výstava predstavuje originály ilustrácii a vybrané dvoj a trojrozmerné objekty, ktoré sprevádzajú diváka príbehmi oboch kníh. Súčasťou výstavy je aj kvíz – pracovný list pre deti, ktorý pripravila literárna vedkyňa a pedagogička Timotea Vráblová. Výstava priestorových ilustrácií vznikla v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti.

Autorom výtvarno- priestorového riešenia výstavy je Vlado Král. Realizácia: Juraj a Ondrej Žilinčárovc.

5D3S9768
5D3S9764
5D3S9761
5D3S9750
5D3S9744
5D3M2643
5D3M2645
5D3M2637
5D3M2636
5D3M2621
5D3M2625
5D3M2618
5D3M2617
5D3M2614
Detská knižnica