Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Poď do môjho sveta

Unikátna výstava, ktorej iniciátorom a hlavným organizátorom bola BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Komisárka výstavy Dr. Gabriela Škorvanková sa rozhodla umeleckými prostriedkami a zaujímavým výtvarným spracovaním priblížiť deťom a všetkým návštevníkom svet ich postihnutých kamarátov - nevidiacich, so sluchovým postihom, telesne a mentálne postihnutých. Prostredníctvom rozličných učebných pomôcok, špeciálnej literatúry, zvukových a videových nosičov, hračiek so špeciálnymi funkciami, ale predovšetkým pomocou zážitkovej terapie sa deti dozvedeli o dosiaľ zahalenom svete postihnutých veľa nových informácií, ktoré sa môžu stať užitočným impulzom pri skvalitňovaní vzájomných vzťahov. Súčasťou výstavy boli prezentácie činnosti rozličných zväzov a združení postihnutých v Piešťanoch, výstavy zdravotných pomôcok, prednášky a tvorivé dielne. Veľký význam pre osvetu a konfrontáciu názorov na integráciu zdravotne postihnutých čitateľov do každodenného života v knižniciach mal celoslovenský seminár pre pracovníkov knižníc s názvom Knižničná práca so zdravotne postihnutými čitateľmi. Zaujímavým príspevkom bola i beseda a videoprojekcia ku knihe pre deti so sluchovým postihom Päť prštekov na ruke z vydavateľstva Buvik, prezentácia plagátu prstová abeceda, ako aj nových alternatívnych prvkov vo vyučovaní žiakov osobitnej školy M. Beňovského vo Vrbovom.

pod do
20130729071315687 0008
IMG 5805
IMG 5818
20131022100905465 0002
20131022100905465 0003
20131022100905465 0004
20131022100905465 0005
20131022100905465 0006