Strapoškove veselé farbičky

Súborná výstava akademickej maliarky Aleny Wagnerovej, súčasnej slovenskej ilustrátorky detských kníh i časopisov Zornička, Včielka a Slniečko. Autorka pripravila pre deti zaujímavú tvorivú dielňu Strapoškove maľomienky, čo dešifrovane znamená maľovanie na kamienky. Okrem tvorivej dielne sa počas výstavy uskutočnila pútavá beseda s Dr. Ľubou Kepštovou, redaktorkou literárneho časopisu pre deti Slniečko, krst "prvej knihy pre prvákov tretieho tisícročia" z tvorby slovenských autorov Na prváckom kolotoči z vydavateľstva. Mladé letá a na vernisáži deťom zaspievala aj Patrícia Jariabková, redaktorka Slovenskej televízie.

20130729071519288 0015
20130729071519288 0019
20130729071538904 0006
20130729073038993 0007
20130729073038993 0008
20130729073038993 0009
20130729073038993 0010
20130729073038993 0011
Detská knižnica