Mesto priateľské deťom

Mestská knižnica mesta Piešťany dlhodobo rozvíja spoluprácu v oblasti kultúry so svojím partnerským mestom Heinola. Jedným z nástrojov na podporu výmeny kultúrnych hodnôt je aj medzinárodná výtvarná súťaž Piešťany / Heinola očami detí, ktorú organizuje knižnica v spolupráci s Mestom Piešťany, Mestskou knižnicou Heinola a každé 2 roky. Jej cieľom je priblížiť verejnosti Piešťany a ich partnerské mesto z pohľadu detí, ktoré vo svojich prácach výtvarne stvárňujú prírodné zaujímavosti, kultúrne pamiatky či rôzne podujatia svojho mesta. Výsledkom súťaže je putovná výstava víťazných prác, ktoré sú zároveň použité ako podklad pre zhotovenie kalendára na nasledujúci rok.

2003

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

20130920133230528 0001
20130920133230528 0002
20130920133230528 0003
20130920133230528 0004
20130920133230528 0005
20130920133230528 0006
20130920133230528 0007
20130920133230528 0008
20130920133230528 0009
20130920133230528 0010
20130920133230528 0011
20130920133230528 0012

2005

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

20130920133411001 0001
20130920133411001 0002
20130920133411001 0003
20130920133411001 0004
20130920133411001 0005
20130920133411001 0006
20130920133411001 0007
20130920133411001 0008
20130920133411001 0009
20130920133411001 0010
20130920133411001 0011
20131022100905465 0009

2007

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

Graphic1
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6
Graphic9
Graphic10
Graphic11
Graphic12
image from Vitazne prace-15
image from Vitazne prace-14

2009

Výtvarné práce žiakov z Piešťan a Heinoly

20131023083523828 0001
20131023083523828 0002
20131023083523828 0003
20131023083523828 0004
20131023083523828 0005
20131023083523828 0006
20131023083523828 0007
20131023083523828 0008

Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov z Piešťan a Heinoly

pnfi01
pnfi02
pnfi03
pnfi04
pnfi05
pnfi06
pnfi07

2011

Výstava výtvarných prác žiakov z Piešťan a Heinoly

20131022134715657 0001
20131022134715657 0002
20131022134715657 0003
20131022134715657 0005
20131022134715657 0006
20131022134715657 0007
20131022134715657 0008
IMG 1253
IMG 1254
IMG 1257
IMG 1258
IMG 1260

 

Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov ZUŠ z Piešťan a Heinoly

kal01 01
kal02 01
mestodeti01
mestodeti04
mestodeti05
mestodeti06
mestodeti07
mestodeti08
mestodeti09
mestodeti10
mestodeti11
mestodeti12

2012

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

20131212070855150 0003 01
20131212070855150 0004 01
20131212070855150 0005 01
20131212070855150 0007 01
20131212070855150 0008
20131212070855150 0009 01
20131212070855150 0010 01
20131212070855150 0011
20131212070855150 0012 01
20131212070855150 0013 01
20131212070855150 0014 01
20131212070855150 0015 01

2013

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

image from Vitazne prace-1
image from Vitazne prace-2
image from Vitazne prace-3
image from Vitazne prace-4
image from Vitazne prace-5
image from Vitazne prace-6
image from Vitazne prace-7
image from Vitazne prace-8
image from Vitazne prace-9
image from Vitazne prace-10
image from Vitazne prace-11
image from Vitazne prace-12

2014

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

20131212071319741 0001 01
20131212071319741 0002 01
20131212071319741 0003 01
20131212071319741 0004 01
20131212071319741 0005 01
20131212071319741 0006 01
20131212071319741 0007 01
20131212071319741 0008 01
20131212071319741 0009 01
20131212071319741 0010 01
20131212071319741 0011 01
20131212071319741 0012 01

Detská knižnica