Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


insignie-male

Insígnie
Insígnie primátora mesta sa používajú najmä :
a) pri slávnostných príležitostiach,
b) pri spoločenských aktoch,
c) pri udeľovaní ceny mesta Piešťany a ceny primátora mesta,
d) v ďalších prípadoch určených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom.