Barbora Zamišková

Rozhovory / Barbora Zamišková
Zamiskova
Foto: theatre.sk

Je absolventka Filozofickej fakulty UK, odbor estetika - slovenský jazyk a literatúra, a Divadelnej fakulty VŠMU, odbor bábkoherectvo, v súčasnosti je doktorandkou v Kabinete divadla a filmu SAV, kde sa venuje bábkovému divadlu.


Detská knižnica