Eva Cíferská

Rozhovory / Eva Cíferská
72d355665d 1

Pôsobila vo vydavateľstve Mladé letá ako tajomníčka Kruhu priateľov detskej knihy na Slovensku. V súčasnosti pracuje v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA ako vedúca Oddelenia knižnej kultúry a Sekretariátu Slovenskej sekcie IBBY. Do jej pôsobnosti patrí organizovanie celoslovenských podujatí Dni detskej knihy, súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku a odborné semináre. Píše recenzie detských kníh, informačné texty o odborných podujatiach, rozhovory v odborných časopisoch, personálne a výberové bibliografie autorov pre deti a mládež. Podieľa sa na príprave výstav, katalógov a odborných publikácií.

Vďaka dlhoročnej tradícii spolupráce BIBIANY a knižnice sa aj tento rok do našich priestorov, ako do jediného mesta na Slovensku, dostala výstava zo súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2013 v rozšírenej podobe. Výstava ocenených kníh aj všetkých súťažných titulov z celoslovenskej súťaže bola inštalovaná na prvom poschodí od 14. novembra do 12. decembra 2014. Eva Cíferská viac o súťaži aj vzťahu k Piešťanom prezradila v stredu 26. novembra 2014 v krátkom rozhovore.


Bibiana a ďalší organizátori aj tento rok hodnotili najkrajšie knihy Slovenska za uplynulý rok. Ako súťaž prebiehala?

Vždy sa teším na pekné knižky. Aj tento rok prebiehal takým tradičným spôsobom, že som oslovila vydavateľstvá. Výzva s prihláškou nám vyšla aj v Knižnej revue. Zišla sa veľmi príjemná dvadsaťčlenná porota, ktorá v polovici februára tohto roku zhodnotila prihlásené knižky. Vybrala dvadsať najkrajších knižných titulov plus študentské práce. Slávnostné odovzdávanie ocenení víťazným knihám sa konalo v máji. Udeľovali sa hlavné ceny hlavných organizátorov, čo sú Bibiana, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväz polygrafie na Slovensku a Slovenská  národná knižnica. Diplomy dostali všetky prihlásené tituly, ktoré sa dostali do kolekcie Najkrajšie knihy Slovenska.

Boli knižky, ktoré, doslova, zažiarili?

Boli to tie, ktoré získali hlavné ceny. Udeľuje sa ich osem, ale tento rok sa ich udelilo len šesť. Cena za učebnicu sa neudelila z dôvodu slabej účasti a nezúčastnila sa ani Bibliofília. Hlavné ceny získali tituly, ktoré sú vystavené vo vašej knižnici. Sú medzi nimi knihy z kategórie vedecká odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež a obrazové publikácie. Jednou z hlavných cien bola Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie a získala ju kniha Hlbokomorské rozprávky Moniky Kompaníkovej, ktorú ilustrovala Veronika Holecová. Myslím si, že táto kniha skutočne zažiarila medzi ostatnými a právom bola ocenená. Mne osobne sa páčili všetky a myslím, že tento ročník bol veľmi úspešný. Zišli sa skutočne pekné knihy. Bol problém zúžiť výber na 20 najkrajších.

Koľko rokov sa hodnotí to najkrajšie z knižnej tvorby na Slovensku a je stále čo hodnotiť?

Súťaž o najkrajšie knihy všeobecne vznikla už v roku 1965, čiže budúci rok už máme päťdesiate výročie. Pod názvom Najkrajšie knihy Slovenska súťaž existuje od roku 1993. Našťastie je stále každý rok čo hodnotiť.

Kedy začínate pracovať na ďalšom ročníku súťaže?

Prvým krokom k otvoreniu nového ročníka súťaže je zasadnutie direktória, riadiaceho orgánu, ktorý zasadne v priebehu decembra. Tam sa navrhnú členovia poroty, dohode sa zoznam termínov súťaže. Všeobecne do konca januára môžu vydavatelia prihlásiť svoje knižky a v polovici februára zasadá porota. Koncom apríla alebo začiatkom mája je vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov, rovnako otvorenie výstavy.

Na akých projektoch spolupracujete s piešťanskou knižnicou?

Spolupráca s Piešťanmi je vynikajúca. Nejde len o výstavy, ktoré tu presúvame z Bibiany. Rovnako Bibiana spolupracuje pri organizácii festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Robíme celoslovenské podujatia k detskej knihe, ktoré už niekoľkokrát boli v Piešťanoch. S miestnou knižnicou máme len veľmi dobrú spoluprácu a radi sem chodíme.

O chvíľu však cestujete do Drahoviec na besedu a workshop so školákmi.

Áno, aj tam som už bola. Ku každej výstave najkrajšie knihy Slovenska Bibiana organizuje aj sprievodné podujatia s tvorcami, ktorí sa do súťaže zapojili a zvíťazili. Pre miestne deti si tvorivý workshop pripravila Veronika Holecová, ilustrátorka Hlbokomorských rozprávok. To je tiež jedna z tých tradičných a veľmi príjemných podôb spolupráce s vašou knižnicou.

Blížia sa vinočné sviatky a záver roka. Ako budete oddychovať?

No tak december bude ešte náročný, ale už sa teším na Vianoce. Už tradične chodím s mojim synom k rodičom mimo Bratislavu a vianočné sviatky trávime v rodinnom kruhu.

Detská knižnica