Grétka Homzová a Ema Mercová

Rozhovory / Grétka Homzová a Ema Mercová
homzova mercova

Dievčatá, ktoré prepožičali svoje hlasy rozhlasovému i televíznemu spracovaniu príbehu o Mimi a Líze.

Počas trvania festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe sa zúčastnili prezentácií knihy, rozhlasovej aj televíznej rozprávky, ale aj tvorivých dielní na motívy príbehu, ktorý ožil aj vďaka ich hlasom.


Koho v seriáli predstavujete?
Grétka Homzová: Ja predstavujem Lízu. Je to odvážne dievčatko, ktoré sa do všetkého hrnie a jej najlepšia kamarátka je Mimi.

Ema Mercová: Ja predstavujem Mimi. Som dievčatko, ktoré je slepé a v podstate opatrné, ale aj tak sa snaží zapadnúť do kolektívu spolu s Lízou. Mimi sa chce kamarátiť s Lízou a zažívať krásne dobrodružstvá.

Aké dobrodružstvá napríklad?
Ema Mercová: Boli sme napríklad v džungli, kde sme sa preniesli, lebo sme hľadali strom. Nakoniec nás tam chytili zlé liany a chceli nás dať zožrať žabe. (úsmev) Je to veľmi zaujímavé.

Detská knižnica