Julo Nagy

Rozhovory / Julo Nagy
julo

Dizajnér a majiteľ štúdia Calder design community. Bývalý predseda Asociácie ilustrátorov Slovenska ASIL.

Sedem rokov pôsobil na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v  Bratislave. Okrem dizajnu tvorí knižnú a voľnú grafiku, maľuje a fotografuje. Vytvoril niekoľko úspešných firemných a produktových identít, ako Artforum, Zlatý Bažant, Martinus, Agemsoft, časopis .týždeň, redizajn logotypu Chemolak, alebo identitu kaviarne Thalmeiner a Galérie Nedbalka. Firme ESET vytváralo jeho štúdio dizajn produktov a reklamnú komunikáciu niekoľko rokov. So svojim tímom nedávno redizajnoval aj logotyp SĽUK, na základe pôvodných návrhov Martina Benku. Patril medzi prvých členov asociácie ilustrátorov, s ktorou naďalej spolupracuje.


Piešťanská knižnica sa pred troma rokmi stala domovskou scénou pre podujatie PIKTO, na ktorom sa od začiatku organizačne podieľal. Tretí ročník konferencie ilustrátorov PIKTO 14  sa konal v dňoch 24.-25. októbra 2014 . Na odborných prednáškach venovaných téme “Ilustrovaný svet ulice” Julo Nagy, hoci nie ako spíker, no ako poslucháč, nesmel chýbať.

Predsednícvo počas pôsobenia Asociácie ilustrátorov Slovenska (ASIL) patrilo aj Vám. Za Vášho vedenia sa zrodila i celoslovenská dvojdňová konferencia PIKTO v Piešťanoch. Čím vás táto pracovná aktivita obohatila a aké skúsenosti ste nadobudli?

S tímom,  s ktorým som v asociácii pracoval, sme začali tradíciu ilustrátorských konferencií už v roku 2012. Náš tím mal za sebou dve konferencie a tento rok už nový tím pripravil tretí ročník. Veľmi som dúfal, že sa podarí naštartovať tradíciu, pretože ilustrátori na Slovensku sa veľmi nestretávajú. Väčšinou sedia za svojimi stolmi a v ateliéroch, takže sa  medzi sebou málo rozprávajú  aj o teoretických témach z rôznych uhlov pohľadu. Takže ten minulý a predminulý rok sme PIKTO začali a teraz úspešne pokračuje.

Umožnilo Vám PIKTO spoznať okrem členov asociácie aj nových ľudí ?


Počas doterajších konferencií, rovnako aj tento ročník PIKTO 14, som sa stretol s kolegami, ale aj s novými ľuďmi z rôznych oblastí, ktoré sa ilustrácie priamo i nepriamo dotýkajú. To je veľmi obohacujúce.

Ako vyzerá Vaša aktuála činnosť v asociácii ASIL?


Naďalej som členom asociácie. Založil ju Miloš Kopták, ktorý ju viedol šest rokov. Posledné dva roky som bol jej predsedom ja. Tento rok po nás riaditeľskú stoličku prebral Peter Gála, ktorému pripadlo organizovanie PIKTO 14.

Kto rozhoduje o témach dvojdňovej konferencie?


Témy sme vždy vyberali tímovo. Predseda asociácie má okolo seba pracovný tím ľudí, ktorí pomáhajú pri organizácii, ale vytvárajú aj obsahovú náplň. Tento tím si vždy spoločne sadol a riešil, ktoré témy sú momentálne aktuálne a “žhavé”, čo by bolo dobré riešiť na konferenciách v komunitnom prostredí. Mali v rukách rozhodnutie, ktoré témy otvoriť, rozdiskutovať a priniesť ľuďom.

Diskutovalo sa v priestoroch piešťanskej knižnice. Môžete zhodnotiť aká atmosféra tu panovala počas jednotlivých ročníkov?


Pre mňa bola atmosféra vždy úchvatná. Ale bolo to vidieť aj zvonka, že ľudia veľmi spontánne otvárali a reflektovalí dané témy. Tá atmosféra bola naozaj skvelá aj vďaka tomu, že sme v knižnici, ktorá, ja to tak poviem, neoficiálne združuje ilustrátorov Slovenska. Deje sa tu hrozne veľa aktivít okolo ilustrácie tým, že je to napojené na knižku. Keď si pozriete program knižnice, tak zistíte, že organizuje strašne veľa výstav a naši ilustrátori sú tu ako doma. Čiže aj konferencia je tu ako doma. To, že sa v tomto prostredí udomácnime, bolo logické od začiatku. Vďaka podmienkam, ktoré knižnica ilustrátorom vytvára, je atmosféra každého PIKTA jedinečná a prínosná.

Čiže Vaše kroky nevedú do našej knižnice len v dňoch konferencie. Na akých podujatiach sa zúčastňujú členovia ASIL-u?

Členovia asociácie veľmi výrazne napĺňajú celoročný program knižnice a zároveň sa tu môžu prezentovať. Funguje to v takej symbióze celý rok a každý rok. Bolo to tak už aj pred tradíciou organizovania konferencií. Asociácia mala už za Miloša Koptáka veľmi silné väzby na piešťanskú knižnicu.

Detská knižnica