Juraj Ličko

Rozhovory / Juraj Ličko
licko

Grafik, animátor a maliar, ktorý momentálne pracuje v Centre vzdelávania a technických informatizácií, kde sa podieľa na projekte moderného vzdelávania pre školy. Je jedným z prvých zakladateľov legálnych graffiti zón, sám vyrastal a tvoril v dobe, keď graffiti zažívala na Slovensku boom. Jeho tvorba je charakteristická farbami a jednoduchosťou, ktorej podstata spočíva v estetične celkového dojmu. Posledná séria jeho diel vychádza z predstavy o vyžarovaní nálady z pohľadu na panorámu krajiny.

Do Piešťan ho priviedla konferencia ilustrátorov PIKTO 14. V rámci jej tretieho ročníka, ktorý sa konal v dňoch 24.-25. októbra, priniesol vlastný pohľad na problematiku ilustrácie vo verejnom priestore.


S akou témou ste vystúpil na konferencii a aká diskusia z nej vyplynula?

Rozprával som o tvorbe ilustrátora vo verejnom priestore a myslím, že diskusia bola adekvátna téme. Každý má iný názor na to, takže to bolo celkom fajn. Teším sa, že ma zavolali.

Je problematika malieb a ilustrácii v mestských exteriéroch stále populárna?


Pre mňa bola populárna tak pred piatimi rokmi, ale je pravda, že teraz je viac verejných diskusií, viac sa to dotýka verejnosti ako takej.

Vypočuli ste si aj názory svojich kolegov. Mali ste o čom diskutovať?

Diskutovali sme hlavne o realizácii ilustrácií vo verejnom priestore. Preberali sme rôzne názory, čomu by mali vlastne maľby podliehať, akým aspektom a odsúhlasovaniu.

V akej oblasti momentálne pôsobíte?

Ja som konkrétne grafik, maliar, ale ilustrácia vo verejnom priestore je mojim veľkým koníčkom. Vyrastal som v Petržalke, kde sa nás to priamo dotýkalo, kedy sme vlastne začínali rozvíjať túto subkultúru grafity a street artu. Dotýka sa ma to teda skôr osobne ako profesionálne.

Vystúpili ste na takejto konferencii prvýkrát?

Áno. Pre mňa je to prvá konferencia takéhoto druhu. Nie som zvyknutý rozprávať takto verejne, ale bola to príjemná skúsenosť. Bál som sa možno, že príde viac ľudí, ale myslím, že to bolo akurát. Ten priestor knižnice bol fajn a bolo to výborne zorganizované. Celé sa mi to páčilo.

Detská knižnica