Ľuboslav Paľo

Rozhovory / Ľuboslav Paľo
lubo palo

Je Maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník, pedagóg. Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii. Ilustračnú tvorbu vystavoval nielen doma, ale aj v rôznych krajinách sveta. Ilustroval viac ako 30 kníh. Niektoré z nich boli preložené a publikované vo Švajciarsku, Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku a získali viacero ocenení doma aj v zahraničí (opakovane v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005, Cena Ľudovíta Fullu 2008, Bienále ilustrácií Oita v Japonsku). Autor spolupracuje aj so zahraničnými vydavateľmi, predovšetkým so švajčiarskym vydavateľstvom Bohem Press. Jeho najnovším dielom je hravá obrázková knižka pre predškolákov a najmenších školákov Kde je Afrika? (2013), ktorú napísal aj ilustroval. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na VŠVU, kde vyučuje teóriu a prax ilustrovanej knihy.

Na ôsmom ročníku festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe v Piešťanoch nebol nováčikom. V roku 2004 sa ako autor ceny Zázračný oriešok 2004 podieľal na vizuáli festivalu. Hoci tento rok neprišiel so samostatnou výstavou ani neviedol tvorivé dielne pre deti, niektoré zo sprievodných podujatí si nenechal ujsť.


Môžete sa predstaviť všetkým priaznivcom knihy v rozhlase - rozhlasu v knihe? Čo vás spája s 8. ročníkom festivalu Zázračný oriešok?

Predstavil by som sa asi v dvoch rovinách. V takej osobnej som výtvarník a ilustrátor. A v tej druhej, profesijnej, som pedagóg Vysokej školy výtvarných umení. Tento rok sme prišli so skupinou našich študentov a prezentujeme ich tvorbu. Moje spojenie s týmto festivalom je dvojaké - osobné aj profesijné, kde zastupujem mladých nádejných autorov.

Aký je váš názor na festival a jeho program, ktorý organizátori každoročne rozširujú o nové sprievodné podujatia?

Aj z dnešného otváracieho večera mám len ten najlepší dojem. Keď som si na plagátoch pozrel celý program tohto ročníka, tak môžem s určitosťou povedať, že Zázračný oriešok sa rozrastá. Viem to porovnať, pretože som bol aj pri prvých ročníkoch, keď som vytvoril jednu z prvých cien, ktorá je takou zaujímavosťou podujatia.

Ako sa ako ilustrátor pozeráte na prepojenie rozprávky v rôznych podobách? V knižnej, výtvarnej, divadelnej a rozhlasovej?

Aj keď je to festival rozhlasových hier a my - výtvarníci sme na druhej strane lode, spojenie je veľmi blízke. Je tu v súlade slovo a zvuk. Pracujeme s obrazom a myslím si, že tieto dva prvky sa veľmi pekne dopĺňajú. Čiže tento festival má svoje opodstatnenie. Odohráva sa na veľmi peknom mieste, kde sú dobrí ľudia a každé dva roky ponúka zaujímavý program. Chodievam sem veľmi rád.

Detská knižnica