Magdaléna Fazekašová

Rozhovory / Magdaléna Fazekašová
fazekasova
Foto: facebook.com

Vydavateľka, redaktorka. V minulosti pracovala vo vydavateľstve Perfekt. Od roku 2011 vedie vlastné vydavateľstvo Trio Publishing, v ktorom je jej zámerom vydávanie pôvodných autorov detskej literatúry aj beletrie a literatúry faktu pre dospelých. Jej edícia Analfabeta Negramotná / Čítame s porozumením, ktorú pripravuje so známou literárnou vedkyňou Timoteou Vráblovou, pomáha učiteľom, výchovným pracovníkom, rodičom, knihovníkom, ale predovšetkým deťom vnímať čítaný text s porozumením. Viacero jej kníh získalo ocenenia v súťaži BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti.

Na festivale Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe zastupovala vydavateľstvo Trio Publishing, z ktorého pochádzali dva súťažné tituly rozhlasového festivalu.


Čo vás spája s festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe?

Som vydavateľka, vediem vydavateľstvo Trio Publishing, ktoré sa vo väčšej miere zameriava na vydávanie kníh pre deti, predovšetkým od pôvodných autorov. Preto si myslím, že súvislosť medzi Zázračným orieškom a vydavateľstvom Trio Publishing je veľmi zjavná.
V súťaži sme mali dve publikácie, s veľkou radosťou môžem povedať, že jedna dokonca vyhrala. Bola to kniha Leonardo, kocúr z ulice Jána Uličianskeho, čo je pre mňa osobitne veľká radosť.

Čo pre vás znamená tento festival?   

Pre všetkých z nás, ktorí radi chodíme do Piešťan na Zázračný oriešok, má toto podujatie dva hlavné významy. Ten prvý je taký všeobecný,  dostať k deťom príbeh, či už v podobe rozhlasovej alebo knižnej. Každý spôsob, ktorým sa dostaneme bližšie k deťom a naučíme ich vnímať príbehy, je veľmi dobrý.
Druhý význam je pre mňa skôr osobný. Stretáva sa tu spoločenstvo ľudí, ktorí sa dva roky nevideli a majú si čo povedať. Jednak sami medzi sebou, ale majú čo povedať aj tým, ktorým  je tento festival určený, a to sú deti. Význam Zázračného orieška by som vyzdvihla práve v dvoch rovinách. Vo všeobecnej, ktorú robíme pre deti aj v tej, že sa tu cítime veľmi príjemne.
Je tu však ešte jeden rozmer, ktorý by som rada uviedla. Myslím si, že festival Zázračný oriešok tento rok vystúpil o ďalší level vyššie. Bolo to podujatie, ktoré bolo profesionálne úplne perfektné. Bolo rozmerovo väčšie ako tie predchádzajúce, a bolo aj úspešnejšie. Zasiahlo väčší počet ľudí aj detí.  Myslím si, že treba vzdať hold všetkým organizátorom, ktorí toto podujatie pripravovali. Je potrebné za tým vidieť neuveriteľnú, sizyfovskú, mravčiu prácu každého, kto priložil svoju malú mozaiku do obrazu Zázračný oriešok. Tento obraz vyšiel skvele. 

Detská knižnica