Matúš Ferenčík

Rozhovory / Matúš Ferenčík
Matus Ferencik

Je komunitný aktivista, priaznivec grafity scény, účastník konferencie ilustrátorov PIKTO 14.

Žije v Bratislave a mimo svojej hlavnej práce sa aktívne venuje vybavovaniu legálnych plôch na maľovanie vo verejnom priestore (graffiti, street art) cez občianske združenie Legálne graffiti zóny o.z. S organizátormi konferencie ilustrátorov PIKTO, v treťom ročníku zameranej na ilustráciu vo verejnom priestore, sa zozámil vďaka podujatiu, ktoré v minulosti organizoval - Rendez Jam (09,10,11) a iné komunitné aktivity. Veľa sa angažuje v komunitnom živote, kde sa zameriava hlavne na prácu s neorganizovanou a ohrozenou mládežou.

V krátkom rozhovore nám priblížil dôvody účasti na dvojdňovej konferencii, ktorá sa v priestorch piešťanskej knižnice konala 24. - 25. októbra 2014


Čo Vás priviedlo do Piešťan?

PIKTO. Kedže u vás v knižnici sa konala veľmi zaujímavá konferencia, ktorá sa zapodieva ilustráciou vo verejnom priestore.

Je Vám okruh prednášajúcich známy?


Neviem či mi je dobre známy, ale poznám viacerých ľudí, ktorí počas dvoch dní vystúpili so svojimi príspevkami. Poprípade, tak neformálnejšie sme sa mali možnosť zoznámiť aj večer. Sú to ľudia, s ktorými sa stretávam aj mimo, nazvem to, tejto akademickej pôdy a akademických debát (úsmev, pozn. redakcie). Riešili sme spolu už nejaké projekty.

Ako sa v tomto prostredí cítite?

Ja sa tu cítim perfektne. Jednak priestory piešťanskej knižnice sú skvelé a aj ľudia, čo sa tu zišli, sú rovnako skvelí. Myslím, že takéto akcie sú jednoznačne prínosom.

Detská knižnica