Miloš Kopták

Rozhovory / Miloš Kopták
milos koptak

Výtvarník, maliar, akademický maliar, autor ceny Zázračný oriešok v roku 2008.

Študoval literatúru a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, neskôr grafiku a knižnú ilustráciu na VŠVU v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, priestorovej tvorbe, fotografii, land artu a najmä knižnej ilustrácii. Spolupracuje s domácimi i zahraničnými vydavateľstvami. Je nositeľom mnohých domácich a zahraničných ocenení, napr. Grand Prix Vox humanita Ostrava – 1994, Cena rektora za najlepšiu diplomovú prácu Grand Prix Ľudová Banka – 1997, Grand Prix Gaz de France – 1997, Zlatá stuha 2006, Najkrajšia kniha roka, zima 2003, Najkrajšie ilustrácie roka, Praha – 2007, Cena Ľudovíta Fullu – 2009.


Detská knižnica