Miroslava Vallová

Rozhovory / Miroslava Vallová
5D3M3792

Je riaditeľkou Literárneho informačného centra (LIC) a zároveň prekladateľkou. LIC je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby na Slovensku i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. Táto inštitúcia sa podieľa i na podpore festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok v Piešťanoch, pričom Miroslava Vallová sa na “oriešku” začala zúčastňovať pred štyrmi rokmi. Ani tento rok nevynechala jeho ôsmy ročník. Na festivale sa prvýkrát v jeho histórii udeľovala aj Zvláštna cena LIC, ktorej laureátom sa stal spisovateľ Daniel Hevier. Miroslava Vallová nám prezradila viac v krátkom rozhovore.


Ako LIC prispelo k obohateniu mimoriadne pestrého programu 8. ročníka festivalu Zázračný oriešok? Pripravili ste nejaké novinky?

Tento rok sa nám podailo niečo, z čoho sa veľmi tešíme a na čo sme aj patrične hrdí. Už pri prípravách sme si všimli, že tento úžasný festival trošičku akoby zanedbával literárny text, ktorý zostával v úzadí. Je pochopiteľné, že v centre pozornosti je rozhlas a rozhlasové podoby rozprávok, ale tento rok sme rozmýšľali, ako si uctiť aj jednu z najväčších autoriek slovenských rozprávok Máriu Ďuríčkovú pri príležitosti jej veľkého jubilea - 95. výročia jej narodenia. Mária Ďuríčková je nestorka slovenskej literatúry pre deti a mládež, klasička a redaktorka Mladých liet, ako aj redaktorka časopisu Slniečko. To sa nám takto nádherne skĺbilo, pretože LIC vydáva Slniečko, časopis pre deti, ktorý vychádza najdlhšie na Slovensku. Tento rok sme spolu s ďalšími partnermi pripravili vernisáž výstavy detských prác z celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže venovanej jubileu spisovateľky s názvom Zlatá priadka Mária Ďuríčková. Zhodli sme sa, že udelíme aj Zvláštnu cenu LIC - cenu Márie Ďuríčkovej za literárny text pre deti. Je všeobecne známe, že literatúra v dnešnej dobe zvádza boj s modernými počítačovými technológiami, čo deti ovádza od čítania a zároveň ich aj veľmi ochudobňuje. Z celospoločenského hľadiska je veľmi potrebné, aby deti mali niečo, čo ich k tej literatúre pridruží a priláka.

Historicky prvým laureátom Zvláštnej ceny LIC sa stal Daniel Hevier. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto osobnosť?

Slovensko je jedinečné v tom, že má veľmi veľa vynikajúcich autorov pre deti, čo nám závidia aj mnohí zahraniční partneri. Daniel Hevier má takú tvorivosť a tak prirodzene nádherne narába so slovom, že on dokáže slovami, hrou, obraznosťou a metaforami zaujať deti natoľko, že aj tie najviac “stratené” prípady dokážu prejsť ku knihe. Preto padla naša voľba práve na Daniela Heviera a Máriu Ďuríčkovú.

A prečo túto cenu udeľuje práve LIC?

Literárne informačné centrum je inštitúcia, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať povedomie o slovenskej literatúre doma i v zahraničí. Usporadúvame knižné veľtrhy a prezentácie pre slovenských vydavateľov v zahraničí a podporujeme vydávanie slovenských autorov v zahraničí aj doma. Takže je pochopiteľné, že chceme venovať pozornosť aj detskej literatúre.

Aká atmosféra panovala na odovzdávaní ocenenia počas záverečného galavečera v Kursalone?

Či už otváracie alebo záverečné večery pod režisérskym a dramaturgickým vedením Janka Uličianskeho, ďalšieho majstra slova, sú vždy prekrásne. Atmosféra bola naozaj úžasná. Tento rok nás veľmi príjemne prekvapila prítomnosť generálneho riaditeľa RTVS pána Václava Miku. Myslím, že tým to podujatie získalo akoby väčší rozlet, čím nechcem povedať, že by to tak nebolo aj doteraz. Jeho prítomnosť  však zaručila, že o festivale bolo počuť aj v rozhlasových a televíznych médiách.

Detská knižnica