Sylva Kofroňová

Rozhovory / Sylva Kofroňová
sylva-kofronova
foto: pisecky.denik.cz

Historička umenia. V Brne vyštudovala Dejiny umenia a francúzsky jazyk. Vyučuje na Vyššej odbornej škole reštaurátorskej a zároveň pôsobí v Sladovni – Galérii hrou v českom meste Písek. Zázračný oriešok obohatila tvorivou dielňou na motívy známej a úspešnej knihy Pavla Šruta a Galiny Miklínovej Lichožrouti. Zúčastnené deti pod jej vedením vytvárali z nepárnych ponožiek zaujímavé postavičky.


Ako ste reagovali na ponuku Mestskej knižnice mesta Piešťany zúčastniť sa festivalu Zázračný oriešok?

Boli sme veľmi radi, pretože si myslíme, že sa naša práca a práca knižnice krásne stretávajú. Je to práca s príbehom. Či už literárnym, textovým alebo výtvarným. Snažíme sa, aby deti prenikli do podstaty knižného alebo ilustračného príbehu. Je to taká naša spoločná práca.

Sladovna je aj jedným z partnerov festivalu. Môžete nám o nej povedať viac?

Je to umelecká inštitúcia, akýsi umelecký priestor, ktorý bol založený v roku 2006. Mesto Písek vtedy zrekonštruovalo historickú budovu naozaj bývalej sladovne so zámerom, že bude fungovať ako galéria a zároveň ako stála expozícia ilustrácie detskej knihy. Z Písku totiž pochádzal jeden z najvýznamnejších českých ilustrátorov Radek Pilař a aj jemu je zasvätená časť tejto expozície. S touto myšlienkou sa Sladovna rozvíjala ďalej a ďalej. Teraz má jej dramaturgia dve hlavné línie. Jednou z nich sú práve ilustrátorské výstavy, ktoré sa viažu k detskej knihe. Druhou sú interaktívne zážitkové tematické výstavy.

Čo hovoríte na myšlienku festivalu Zázračný oriešok? Ste tu prvýkrát?

Áno, sme tu prvýkrát. Osobne sa mi celá myšlienka ako to funguje a ako je to pripravené, veľmi páči. Myslím si, že organizátorom patrí veľká pochvala, pretože v dnešnej dobe, kde prevláda internet, televízia a všetky tieto médiá, je priviesť deti späť ku knihe, či už čítaním alebo tvorivými dielňami, niečo, v čom vidím zmysel.

Detská knižnica